Betaling for Cosplay-Arbeid

Norsk Cosplay Forening har kommet ut med en oversikt over honorarsatser for cosplay relatert arbeid.

Det kan være greit å nevne at cosplay eventer i Norge stort sett er drevet på frivillighet. Convention skulle nok ønske de hadde mulighet til å betale full pris men det er sjeldent budsjett nok til dette. Noen conventions klarer å betalt dommere eller spesielle gjester, samt noen klarer å betale reise og overnatting for de som lager innhold. Men dette er veldig forskjellig fra event til event og ikke alle har mulighet til det.

Anbefalte honorarsatser betyr ikke at dette er standard honorar som alle skal bruke, her må man selv klare å bruke dette som en veiledning og vurdere selv ut i fra sin egen erfaring, ansiennitet, alder, type jobb, kostnader rundt jobben, kost for cosplayet, tid brukt på cosplayet, hva er markedet faktisk villig til å betale osv. Noen tilfeller vil nok priser kanskje være høyere, men kan også være drastisk lavere.

Honorarsatsene kan du finne her