Honorarsatser

Anbefalte honorarsatser for cosplay relatert arbeid. 

Det kan være greit å nevne at cosplay eventer i Norge stort sett er drevet på frivillighet. Convention skulle nok ønske de hadde mulighet til å betale full pris men det er sjeldent budsjett nok til dette. Noen conventions klarer å betalt dommere eller spesielle gjester, samt noen klarer å betale reise og overnatting for de som lager innhold. Men dette er veldig forskjellig fra event til event og ikke alle har mulighet til det.

Anbefalte honorarsatser betyr ikke at dette er standard honorar som alle skal bruke, her må man selv klare å bruke dette som en veiledning og vurdere selv ut i fra sin egen erfaring, ansiennitet, alder, type jobb, kostnader rundt jobben, kost for cosplayet, tid brukt på cosplayet, hva er markedet faktisk villig til å betale osv. Noen tilfeller vil nok priser kanskje være høyere, men kan også være drastisk lavere.

Satsene inkluderer ikke reise og opphold. Beløpet må alltid avklares ved inngåelse av avtale. Vi anbefaler at det skrives kontrakt mellom cosplayer og oppdragsgiver i forkant av oppdraget. 

Workshops
4 timer: 5000 kr
8 timer: 7000 kr (inkl. 30 min. lunsjpause)

Foredrag 
Orginalforedrag opptil 60 min.: 4000 kr
Gjenbruk: 2000 kr
Pr. påfølgende time: Etter avtale

Paneldebatt:
Deltager: 4000 kr
Leder: 5000 kr

Dømming 
Cosplay konkurranse inkl. pre-dømming: 4000 kr
Cosplay konkurranse uten pre-dømming: 2000 kr

Event promotering
Promotering i kostyme: 1500 kr pr. time (pris inkl. forberedelsestid for å komme inn i kostymet, sminke, hår osv.)
Full dag (8 timer inkl. 30 min. lunsjpause): 8000 kr 

Utstilling av kostymer
Pr. dag: 1500 kr
Depositum: 6000 kr