Norsk Cosplay Forening

Hvem er vi?

Norsk cosplayforening er en medlemsbasert interesseorganisasjon for cosplayere og cosplayinteresserte fra 13 år og oppover. Vi jobber for å spre informasjon om cosplay, fremme cosplayeres interesser og arbeidsforhold, samt fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum.

Hva er vårt mål?

Vårt mål er at alle i Norge som ønsker å drive med cosplay, skal kunne det. Gjennom informasjon og aktiviteter, forsøker vi å synliggjøre og tilrettelegge for både de som allerede bedriver cosplay og de som ønsker å komme inn i miljøet.

Vi jobber også for mer sosial aksept rundt cosplay.

Mer om Norsk Cosplay Forening her