Fem sikkerhetstips til cosplayere

Et cosplayprosjekt kan involvere mange ulike materialer og verktøy, og noen av de kan være skadelige dersom du ikke tar nødvendige forholdsregler. Du bør derfor ha verneutstyr tilgjengelig og bruke dette flittig. Her er noen av de mest brukte, men spør der du handler materialer dersom du er usikker. Listen er hentet fra Den lille cosplayboka.

Photo 04.06.2016, 16.49.52

Bruk vernebriller når du arbeider med roterende verktøy for å unngå å få partikler i øynene dine. Foto: Frida Tørring.

Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine

Skal du bruke roterende verktøy eller andre verktøy der det er fare for at små partikler kan komme flygende, må du bruke vernebriller.

 

Beskytt lungene dine med en filtermaske

Dette er en maske som beskytter deg mot små støvpartikler eller gass, avhengig av hva slags filter den er utstyrt med. Pass på å bruke riktig type, de kan ikke brukes om hverandre.

 

Unngå skader på hendene dine med vernehansker

Beskytt deg mot varme, kutt og andre skader ved å bruke vernehansker. Ulike hansker er egnet til ulike ting, så undersøk hvilke type du trenger til det arbeidet du skal gjøre.

 

Verktøy kan være bråkete, bruk hørselsvern

Dette er nyttig å ha om du skal gjøre noe som er spesielt støyende, for eksempel om du arbeider med en del elektriske verktøy eller andre ting som er støyende.

 

Beskytt klærne dine mot flekker

Husk at du også bør beskytte klærne dine. Lim, maling og andre ting du jobber med kan sette flekker som ikke går vekk i vask. Bruk egne «maleklær», eller eventuelt et forkle for å unngå flekker.

 

Verneutstyr er billigere enn du tror, og vil være den viktigste investeringen du gjør som ny cosplayer. Husk å ta godt vare på utstyret, og å skifte det ut dersom det er skadet eller slitedeler er oppbrukt.

Om du føler deg sliten eller ukonsentrert, ta en pause fra arbeidet. Blir du dårlig mens du arbeider med kjemikalier, stans arbeidet med en gang og luft ut området. Har du behov for råd ved forgiftninger eller forgiftningsfare kan du ringe Giftinformasjonen på deres døgnåpne telefon 22 59 13 00.

Comments

comments